CRNKINJA I KOMPJUTER
Ovaj crtež sam poklonio Marku Ercegoviću, mojem prijatelju i fotografu budući da mi skoro uvijek snima radove za kataloge i arhivu. Rad prikazuje kontrast koji se pretvorio u jedinstvenu igru linija. Što se tiče Marka dok snima fotografije bolje da se od njega maknete jer će se na Vas izgalamiti ili kasnije baciti obučenog u more!